پیش دبستانی

دو زبانه

مهدکودک

دنیای رنگین

مهدکودک دنیای رنگین

باعث می شود توان اجتماعی

کودک را بالا برده و نحوه ارتباط موثر و مثبت را بیاموزد

مهدکودک دنیای رنگین

بسیاری از اختلافات رفتاری

کودک که در اثر ناآگاهی والدین بوجود آمده تعدیل میشود

هر کودکی حق دارد که خوشحال باشد

به وب سایت دنیای رنگین خوش آمدید

بچه ها در دوره پیش دبستانی چه می آموزند..

عمده ترین هدف آموزش در این دوره آماده کردن کودکان برای ورود به دبستان است. آموزش مهارتهای اجتماعی نظیر بالا بردن سطح تعامل کودک با دیگر همسالان از جمله آموزشهای مهم دوران پیش دبستانی است.

دنیای رنگین

هوش هیجانی چیست ؟

هوش هیجانی تعیین کننده کامیابی انسان در زندگی شخصی و شغلی و اجتماعی است

پژوهش های متعئئی نشان داده است که هوش هیجانی میتواند سبب افزایش سطح سلامتی

ثروت و موفقیت و قدرت تصمیم گیری ،اراده و انتخاب و اعتماد به نفس شود

تشویق و تنبیه

تشویق و تنبیه، دو اهرم بسیار مهم برای کنترل، تعدیل و تقویت رفتار انسان است

همه انسان ها به طور فطری، نیاز دارند که در جایگاه خود به آنان توجه و از آنان تقدیر شود

اعتماد به نفس و عزت نفس

ایجاد اعتماد به نفس، یکی از مؤثرترین عوامل برای جهت دهی مثبت به احساسات کودک است

رفتار آزاد منشانه و محترمانه و درک احساسات کودک، سبب می شود که او احساس قدر و ارزش کند

عزت نفس، سبب بهره وری فرد از نیروی تفکر و به کارگیری آن در امور زندگی است

برنامه روزانه مهدکودک و مرکز پیش دبستانی دنیای رنگین

یکی از رویدادهای لذت بخش و فراموش نشدنی برای هر کودک بودن در مهد کودک و شادمانی در کنار کودکان دیگر است.برنامه های روزانه در این مراکز با هدف بیشترین استفاده ممکن از زمان حضور کودکان برای یادگیری و شامل فعالیت هایی متناسب با سن و علاقه و رغبت کودکان همراه با در نظر گرفتن زمانی برای استراحت کودکان است