استاندارد

شامپو مسواک در خانه / هریک دارن نشانه / ایمنی و سلامت / فقط با یک علامت
یادت باشه رو شیشه / رو هر چیزی که می شه / علامت استاندارد باید باشه همیشه
هر بچه ای منو دید / راحت می شه در خرید / شکلم خیلی قشنگه ببین چه رنگارنگه
کودک خوب و بیدار / با فکر و هوش بسیار / کالای بی استاندار / نخر تو دست نگه دار
نشان به یادت / راحت باشه خیالت

حیوانات وحشی

حیوونا خیلی هستن / وحشی و اهلی هستن/گاو بچه اش گوساله / بز بچه اش بزغاله
گوسفند و میش و بره / میچرند توی دره /اسب و شتر تو صحرا / بار می برند به هر جا
روباه و شیرو پلنگ / حیوونای رنگارنگ / تو دشت و کوه و بیشه / پیدا می شه همیشه

شب یلدا

شب بلند سال ام / طولانی و باحالم / آخرین شب پاییز /نزدیک فصل برف ریز / همه رو کنید صدا
اومده شب یلدا / دوست و آشنا و فامیل /دورهمی با آجیل / هندونه می خوریم باز / این شب سرد و دراز
بشنو قصه قدیمی / یلدا شبی صمیمی

پست

پست چی مهربونم / برات یه نامه دارم / در می زنم چه آسون / میگم نامه آوردم
شادی برات آوردم / از دوست خوب شما / یه بسته داری شما

کتاب

ما کودکانیم / شیرین زبانیم / تنها و باهم / کتاب می خوانیم در کودکستان / شادیم و خندان چون گل که دارد / جا در گلستان / گفتار ما خوب / هر کار ما خوب / با هر کسی هست / رفتار ما خوب

چراغ راهنمایی

دویدم و دویدم / سرچهارراه رسیدم /یکی از چشاش سبز بود / یکی از چشاش زرد بود
یکی از چشاش سرخ بود/از قرمزش ترسیدم /از ترس به خود لرزیدم/ زرد که شد نمایان
رفتم لب خیابان / چراغ سبزو دیدم / از خوشحالی خندیدم/ آی خنده خنده خنده / فریاد نزن راننده
آی خنده خنده خنده / هی بوق نزن راننده

آتش نشان

وقتی می گیره آتیش  /  تو شهر ما مکانی /سریع میاد یه ماشین / که هست آتش نشانی
مامور آتش نشان / ببین چقدر زرنگه / هرجا بگیره آتیش / با شعله ها می جنگه

شعر مسواک

دندون من قشنگه / محکم مثل فشنگه / می شورمش مرتب با مشواکم صبح و شب/ تا پاک بشه لا به لاش
توش نمونه نون و آش / اگه غذای کهنه تو دندونم بمونه / کرم می خوره دندونم/ من بی دندون می مونم
من عاقل و تمیزم / پیش همه عزیزم / نمی شکنم با دندون / یخ و پسته و بادوم

خورشید

خورشید خانم مهربونه /بازم توی آسمونه /تنور داره نون می پزه/نونای داغ و خوشمزه
نوناش رو خورد گل ما /غنچه داده دو تا دو تا /شب که می شه خسته می شه / پتویی پیدا می کنه
یه گوشه لالا می کنه

شعر مهدکودک

رفتیم به مهد، چه جایی بود / جاتون خالی ، صفایی بود / توحیاطش ، تو کلاسش / عطر گل اقاقی بود
مربی یاش ، چه مهربون / دوستای خوب و خوش زبون / بیا بریم مهدکودک با دوستامون / بخوونیم شعر قشنگ با دوستامون

اعضای بدن

من انسانم من انسان / حرف می زنم فراوان/ دو دست دارم توانا با دوتا پای پویا
ناخن دارم رو انگشت / جمع بکنی میشه مشت/ باهوشم و زرنگم / با تنبلی می جنگم

دریا

داریم میریم به دریا/من و مامان و بابا/قلاب ماهی دارم / گذاشتمش کنارم/می خوام بگیرم از آب
ماهی رو با قلابم/ دریا از اینجا پیداست/بابام می گه : چه زیباست/تو راه کمی خوابم برد/
ماشین بابام سر خورد /نه دریا بود نه آب بود/ اینا همش تو خواب بود