خانم علی زندی / مدیریت / کارشناسی روانشناس

خانم داداش پور / مربی نوباوه / کارشناسی مدیریت

خانم علیزاده / کمک مربی آمادگی / کارشناسی روانشناسی

خانم خیری / مربی بازی / کارشناسی روانشناسی

خانم علیخانی / مربی آمادگی / کاردانی مربی کودک

خانم غلامیان زاده / کمک مربی نوباوه / کارشناسی صنایع

خانم ملک سعیدی / مربی قرآن / کارشناسی علوم دینی و عربی

خانم سراج / نیروی خدمات ۲/ دیپلم

خانم مظفری / مربی پیش دبستان / کارشناسی علوم اجتماعی

خانم بهارلویی / مربی شیرخوار / کارشناسی روانشناسی

خانم عیدی زاده / مربی زبان انگلیسی / کارشناسی زبان

خانم هاشمی / نیروی خدمات ۱/ دیپلم